DUŠKO S.STEFANOVIĆ…Domaća rok štampa

    
Share Button

DUSKO S Stefanovic.personal pictureNa prošlogodišnjem, tradicionalnom beogradskom, oktobarskom sajmu knjiga, primerenu pažnju javnosti i auditorijuma imala je publikacija Duška S. Stefanovića – “Domaća rok štampa”.

Izdanje ” Utopije” kroz 98 strana predstavlja svojevrsnu enciklopediju i vodič kroz ovdašnju muzičku štampu, od svojih početaka iz 60-tih godina, do aktuenog trenutka.

Duško S. Stefanović, inače ilustrator, fotograf, strip crtač i novinar, se potrudio da relevantne podatke iz istoriografije ovdašnjeg muzičkog “tiska” stavi na uvid javnosti. Tu su važne informacije o urednicima, koncepciji novina, članovima redakcije, periodu trajanja, tiražima…

DUSKO S.STEFANOVIC..Domaca rock stampaIntersantno je sa sadašnjeg aspekta analizirati, koliku su ulogu i značaj imale ovdašnje novine i magazini,i ne treba sumnjati da je njihovo mesto u kreiranju svesti i muzičkih stavova kod ovdašnjih generacija – nemerljivo.
Danas, uloga muzičke štampe tek treba da dobije svoju posebnu analizu i osvrt, i bilo bi takođe nepravedno reći i govoriti samo o dobrim stranama, jer bilo je svakako i onih manje dobrih i vrednih,
no sa vremenskom distancom sve dobija na drugačijoj specifičnoj težini.

Autor ovog priloga bi dodao -jedan je “Džuboks” iz onog najzlatnijeg vremena kraja 70-tih do 1982-e, ali sigurno da svaka generacija, koja je pratila ondašnju štampu imala je i ima neke svoje favorite.

Duškova uloga u prikupljanju materijala je značajna, a jedno ovakvo izdanje sigurno zavređuje dopunjenu formu i dodatna ubacivanja…