Ultrazvuk BG – promocija EP-a !

Četvrtak, 23.05, Klub – prodavnica “PGP RTS”-a i promocija EP-a sa 2 x 3 pesme, urađene na srpskom i španskom jeziku. Glavni akteri su članovi sastava Ultrazvuk BG, kojeg čine naši etablirani javni i kulturni delatnici, afirmisani iz oblasti kojima se bave.

Više