OLIVIA RODRIGO – “Guts”

   1
Share Button

(Geffen Records/Universal Music Serbia) 2023.
CD/LP/digital
Pop/r’n’b – USA

Olivia Rodrigo pripada generaciji mladih umetnica iz Sjedinjenih Država, ona je glumica i muzičarka, čiji rad, delovanje kao i društveni život zaokupljaju pažnju mainstream media, ne samo u ovoj zemlji, već i većem  delu zapadnog sveta.Postala je poznata po ulogama u Diznijevim serijama, kao i po komercijalnom uspehu njenog prvog albuma “Sour”, objavljenog 2021-e godine.

 

Vrlo je aktivna u društvenom životu nacionalnog establišmenta, takođe je i promoter raznih događaja. Ona je kantautorka i pevačica, koja na koloritan način spaja standardne oblike pop pristupa i r’n b’-a,  dok industrija koja radi za nju i njenu karijeru, kao i oko nje, se brine da svi tehnički i propratni detalji funkcionišu na najbolji mogući način. Poseduje vokalnu energičnost i emotivnost, ne može se tu govoriti o baš izraženijoj originalnosti, ali novije generacije vrlo dobro prihvataju njene poruke. Na samom aktuelnom albumu dostupnom od septembra 2023-e godine nalazi se 12 kompozicija, koje predstavljaju miks popa, kojeg ne bih nazvao ni indie ni alter, već nekog više standardnijeg , proizašlog pod uticajima perioda 80-tih i 90-tih godina, kombinovanih sa savremenim r’n’b-om, šarenolikom i na prvi pogled iskrenom tekstualnom otvorenošču, koje predstvaljaju karakteristiku kompletno priređenog materijala. Njen album ne spada u onu vrstu izdanja, za koje dobijate potrebu da im se češće “vraćate”, ali nesumnjivo da ova pevačica zna na koji način treba da se obrati onim fanovima koji je slušaju i prihvataju. “Guts” se sastoji od većinskog materijala koji je realizovan u srednjem i bržem srednjem tempu, uz par polu-balada koji su praćene modernom produkcijom, i neizostavnim propratnim jasno vidljivim  medijskim angažmanom.

 

 

 

 

English version :

Olivia Rodrigo belongs to the generation of young artists from the United States, she is an actress and musician, whose work, activities and social life capture the attention of the mainstream media, not only in this country, but also in the greater part of the Western world. She became known for her roles in Disney series, as well as the commercial success of her first album “Sour”, released in 2021.
She is very active in the social life of the national establishment, and is also a promoter of various events. She is a songwriter and singer, who colorfully combines the standard forms of pop approach and r ‘n ‘b, while the industry that works for her and her career, as well as around her, makes sure that all the technical and supporting details work at their best possible way. She has vocal energy and emotionality, one cannot speak of much originality here, but the newer generations accept her message very well. On the current album available from September 2023, there are 12 compositions, which represent a mix of pop, which I would not call either indie or alter, but something more standard, resulting from the influence of the period of the 80’s and 90’s, combined with contemporary r’n’b, colorful and, at first glance sincere textual openness, which represent the characteristics of the completely prepared material. Her album is not one of those releases that you feel the need to “come back to” more often, but there is no doubt that this singer knows how to address those fans who listen and accept her. “Guts” consists of the majority of material that is realized in medium and faster medium tempo, with a couple of semi-ballads that are accompanied by modern production, and the indispensable accompanying clearly visible media engagement.

 

oliviarodrigo.com

facebook.com/universalmusicserbia/?locale=sr_RS