Dragomir Milenković : NOVA BALKANSKA MUZIKA – “Hazari retrospektiva 1991-2020”

    
Share Button

(WMAS Records) 2021.
CD/digital
Various genres/world music/etno jazz/Balkan music – SERBIA

O brojnim izdanjima Dragomira Milenkovića-Joge sam pisao tokom proteklih godina, bilo da je reč o muzici njegovih Hazara, ili solo projektima. Gospodin Milenković je tokom bogate karijere doneo puno toga novog u ovdašnju sredinu, a danas kada sagledamo stvari, možemo se uveriti koliki broj sastava/izvođača i raznih drugih aktera je počelo da snima, kreira i objavljuje svoje muzičke ideje, upravo zahvaljujući nesagledivom uticaju pomenutog instrumentaliste i autora.

 

 

 

 

Joga je bio prvi među prvima,koji je nasleđe Balkanske muzike, tradicije muzike brojnih ne evropskih naroda, uz posebno tretiranje folklorne tradicije utkao kroz world music, te džez formu, stvarajući poseban stil koji je ujedno postao i nekakav poseban žanr. U bogatom bookletu koji prati ovo retrospektivno izdanje, a na kojem su pisanim putem svoje impresije uz određene osvrte na istorijat Joginog delovanja, ostavili sam Dragomir Milenkovič i Oliver Đorđević, intersantno je pominjanje nažalost preminulog Kornelija Bate Kovača, koji je muziku koju ovaj autor stvara nazvao nekom vrstom psihodeličnog folka. Što ruku na srce, bez obzira na tumačenje ove Batine terminološke sentence, nije takođe daleko od istine.
Hazari i Dragomir Milenković su uspeli da spoje muziku prošlih, davnih i drevnih vremena, sa sadašnjim trenutkom, opet ponavljam inicirajući autohton i originalan pravac, ostavljajući smernice naslednicima da nastave dalje, izražajno se nadovežu i kreiraju svoju autorsku i konceptualnu viziju. Albumi Hazara i solo projekti Milenkovića predstavljaju poseban segment, i svaki zavređuje iznova određene nove analitičke osvrte i sagledavanja. Joga je sarađivao sa brojnim različitim saradnicima/umetnicima koji su itekako ostavili traga na muziku i pristup koji je postavljen na snimcima i izdanjima.
“Hazari retrospektiva 1991-2020”, sa 12 numera/tema se nalazi pred nama, a sam izbor materijala,mogao je biti i drugačije sastavljen/kreiran, jer  Milenkovićev izraz predstvlja ideju, koncept, poznavanje muzičke tradicije, poznavanje muzičkog nasleđa, i jedan izraženi spiritualni iskorak. A to je već posebna odlika i osobina Dragomira Milenkovića Joge.
Ovo izdanje je potpomognuto finansijskom podrškom “Sokoja”, a nema sumnje da su sredstva koja znam da nisu velika, ali svakako vredna, otišla u prave ruke. Joga kako solo, a gotovo je izvesno i sa Hazarima nastaviće dalje, i nema sumnje da u dogledno vreme možemo očekivati nove radove ovog kreativnog, originalnog i netipičnog artista.

 

worldmusic.org.rs/wmas-records