OPERA LU

    
Share Button

JOPERA LU..Single Coveredan od prvih sarajevskih punk/new wave aktova bili su momci iz benda Opera Lu. 1980-e godine za lokalni  “Diskoton” objavili su  singl sa pesmama : “Televizori” i “Ujutro me sunce budi”.

Nije to bilo uopšte loše, čak šta više, ali izgleda da su za ondašnju situaciju kakva je vladala na lokalnoj sceni poranili, a i činjenica je nisu imali adekvatnu reklamu. Važnu ulogu u grupi imao je Goran Marić, alias Malkolm Muharem, koji je kasnije postao manager i jedan od ideologa  “new primitivsa”. Danas je sve to samo deo  neostvarene prošlosti, u ono vreme nedovoljno primećene, ali zato ništa manje zanimljive, i istorijski neizostavne.