RAYA BRASS BAND – “Raya”

    
Share Button

RAYA BRASS BAND..CDCover(Self -released) 2015.
CD
Balkan folk/world music – USA

Out of Brooklyn, New York, comes a Raya Brass Band, pretty established act in last few years, if we speak about Balkan folk influences and brass music under the hat of worldwide world music scene.

USA felows are active from 2008 year, and during the period of existence, they have released a three albums. Last one, simply called “Raya”, looked the light of day in the last part of 2015 year.

Raya Brass Band are consisting of skillful musicians, well-trained jazzy influental performers, and what is also important to say,  all of the members are well-educate players of Balkan music tradition. Actual “Raya” album with 9 tracks in, and little longer than 38 minutes of music is full of Balkan  influences, specially folk music of South part of Serbia and Macedonia. Constant rhythmic tribal dances, interesting arrangments, with additionals of refine brass sound, characterize presented materials as well. Precise timing and clever includings of jazzy elements defines its sound too.

There’s no doubt that USA band offer something tipically their own, in mentioned genre’s variant, and what is also important they could be more than interesting act for the listeners from Balkan territory.


RAYA BRASS BAND..Band PictureIz Brooklyna, New York, dolazi sastav koji je inficiran balkanskom muzičkom tradicijom i duvačkim orkestrima koji dolaze sa naših prostora. Pomenuta vrsta muzičke forme predstavlja pravi hit u svetu poslednjih godina, ali vredi istaći da pojedini inostrani sastavi se prema balkanskom muzičkom nasleđu odnose na jedan izrazito rafinirani i edukativno istraživački način, pri čemu pokušavaju da nekim novim pristupom istražuju ovakvo stilsko nasleđe.

Raya Brass band predstavljaju pravi primer “majstora” ovakvog zanata. Članovi grupe su svi vrlo kvalitetni muzičari jazz obrazovanja, koji takođe imaju vrlo veliko znanje o balkanskom muzičkom nasleđu. Do sada su objavili tri albuma, a poslednji, jednostavno nazvan “Raya”, realizovan je u poslednjem kvartalu 2015-e godine.

Sa nešto više od 38 minuta muzike Raya Brass Band nas vodi u svet neparnih ritmova, tribal plesova, i to na onakav način, na kojeg smo navikli od ovdašnjih brass bendova sa juga Srbije, ili Makedonije, pri čemu Ameri nijednog momenta ne zaboravljaju svoje jazz korene. Aranžmani ovde prisutnih songova su izrazito rafinirani, složeni, pametno postavljeni i pomažu da ovakva vrsta muzike dobije jedan drugačiji slušalački i realizatorski spoj. To je uvek tako, kada se ovim poslom bave majstori, a članovi ovog sastava to u svakom slučaju jesu.

Raya Brass Band, sa ovakvom izvođačkom i autorskom porukom, nijednog momenta ne bi igrao “sporednu ” ulogu  na ovdašnjim festivalima, kao što je na primer dobro poznata “Guča”, čak šta više završili bi nastup sa zasluženim ovacijama.

rayabrassband.com