“Impro # 27”, novo izdanje Gabi Fischera i Ivana Čkonjevića!

    
Share Button

Ivan Čkonjević je umetnik i gitarista koji aktivno od 2010-e godine priređuje seriju koncerta improvizacijskog karaktera i pristupa. Može se reći da njegov opus dodiruje elemente više formi, od kojih tragovi različitih varijanti avant-gardne muzike imaju primat. Izvođačka i stilska kompleksnost su uvek prisutni elementi, koji kreiraju sveukupnu sliku ponuđenih muzičkih partitura.

 

Aktuelno izdanje se zove “Impro # 27”, koje je snimljeno “uživo” u”Biblioteci grada  Beogrrada” 30.12.2023. Od 1 januara dostupno je putem “Čkonjevićeve  “Bandcamp” strane. 3 duge teme predstavljaju generalni koncept albuma, gde kroz dijalog dvojice muzičara izbijaju tonovi koje će bolje razumeti oni muzički konzumenti sa širim vidicima i izzraženijom naobrazbom. Uostalom, proverite kako sve to zvuči. Brojni radovi slične tematike dostupni su na pomenutoj “Bandcamp” strani…

 

 

 

 

ivanckonjevic.bandcamp.com/album/impro-27

ivanckonjevic.blogspot.com