LENHART TAPES – “Dens”

    
Share Button

(Glitterbeat) 2023.
CD/LP/digital
Electronic/ethno-noise/world music – SERBIA

Lenhart Tapes je alter ego Vladimira Lenharta, čiji eksperimentalni  način razmišljanja i tretiranja muzičkih ideja koje prolaze kroz electronic/loop istraživanja/nasnimavanja, te traganja za novim i drugačijim horizontima nisu nepoznati  pratiocima ovakvih izražajno-konceptualnih tendencija. Veliko poznavanje materije kojom se bavi, nailazi i na internacionalna priznanja, i ne treba da začudi što aktuellni, drugi album “Dens” objavljuje etablirana slovenačka izdavačka kuća “Glitterbeat”.

 

 

“Dens” je album gde kroz industrial loopove i folk tradiciju Balkanskog nasleđa, te hipnotičke ritmove se prelamaju prošlost, sadašnjost i budućnost, gde je više nego i očigledno da originalan izražajni put kojeg je Lenhart trasirao, čini ovo izdanje slušalački “uzbudljivim” i konstantno vas primorava da mu se češće vraćate.
Pomenuti hipnotički ritmovi, koji asociraju na ritualne i trans “seanse”, muzički su prošarane koloritnim slikama, a važnu ulogu na priređenim pesmama imale su pevačice : Tijana Stanković, Svetlana Spajić (Gordan, Pjevačka družina), i Zoja Borovčanin (Lira Vega).

 

“Dens” je izdanje koje treba posmatrati kao jednu širu sliku, smišljeni  koncept, ne samo kao neku vrstu elektronsko/ethno eksperimenta, jer se ovde kroz 8 numera, susrećete sa puno različitih i zanimljivih, te itekako inspirativnih izazova.

 

 

 

glitterbeat.com

 

lenhartapes.com

 

lenhartapes.bandcamp.com/album/dens