DAVE McKENDRY – “Human Being Kind”

    
Share Button

(Echopilot/Universal Music/ Universal Music Serbia) 2022.
CD/digital
Pop/rock – NORTHERN IRELAND

Dave McKendry po muzičkom stažu možda nije toliko istaknuta i poznata ličnost na internacionalnim prostorima, ali njegovo bogato životno iskustvo, je  iskustvo osobe koja je na  brojnim putovanjima i ličnim “istraživanjima”, svoja viđanja uspela da pretoči u muziku iza koje kao autor i pevač stoji.

 

 

 

Dejvovo mesto boravka je Beč, a aktuelno albumsko ostvarenje, koje predstavlja plod njegovog nekolikogodišnjeg životnog ispitivanja i suočavanja, nalazi se pred očima i ušima internacionalne , nacionalne , jednom rečju svetske javnosti.
Dave McKendry spada u onu grupu autora koja je u današnjem vremenu retka na svetskim i evropskim prostorima. Izražajna, kao i psihološka postavka načina tretiranja i nterpretacije samih songova, mnogo više odgovaraju pastichu 80-tih godina prošlog veka, nego sadašnjem trenutku, ali sam materijal je produkcijsko/aranžerski maksimalno osavremenjen, naravno koliko je to od uloge i spretnosti samih aktera na kraju krajeva bilo moguće.

 

 

“Human Being Kind” sadrži 12 songova vrlo identičnog pristupa, a pesme su rađene u mirnijem srednjem tempu ili su  malo “tvrđe” balade, ali u jednom takvom krugu  su trasirane vokalno-sviračke ideje gospodina McKendry-ja. Pesme imaju narativan i opisni karakter, okrenute se ka nekom njegovom unutrašnjem “ja”, pri čemu emocije ni jednog momenta ne nedostaju. Mali problem može da predstavlja činjenica koju sam malo pre naveo, a odnosi se na podatak da veliki broj numera poseduje sličan ili identičan pristup, što određenog slušalačkog konzumenta moguće je, može navesti da se eventualno dovoljno “ne udubljuje” u sam autorov stil, jer eto pesme su vrlo slične jedna drugoj. Ali, autorova iskrenost, direktnost same interpretacije, pa i prisutnost jakog folklornog irskog senzibiliteta je evidentna,  iako sam irski folk ruku na srce, ovde nije prisutan toliko u izvođačkoj, koliko u psihološkoj meri.
“Human Being Kind” , sadrži slušljiv materijal, mnogo bliži nekom vremenu pomenutih 80-tih, ali otkriva takođe i autentične potencijale Dave McKendry-ja, koji će se nadam se na dolazećim izdanjima prikazati u u ubedljivijem svetlu.

English in brief :

“Human Being Kind”, as an album reveals Dave McKendry as an author whose expressive and vocal psychology is more oriented towards the pastiche of the 80”s period, than the current moment.But his vocal narrative approach and lighter mid-tempo tracks, focused on personal experiences and confrontations, reveal how this author relates to the music behind him.
“Human Being Kind” contains listenable material that reveals the authentic potential of Dave McKendry, which I hope will be shown in a more convincing light on his future releases.

 

Photo credit : Elija Kulmer

 

 

umrs.lnk.to/DaveMcKendryHumanBeingKind

 

universalmusic.rs