Ćoškari u Zaokretu – 028 – Nenad Marjanović – dr Fric

    
Share Button

Gost je Nenad Marjanović – dr Fric, muzičar, novinar i pisac. Svakako najpoznatiji kao basista grupe KUD Idijoti i njihov glavni ideolog. Takođe, on je jedan od pokretača i online magazina Regional Express. Pričamo o panku, KUD Idijotima, Jugoslaviji, Istri, njegovom angažovanju u NK Istra i još mnogo čemu…

Literatura: