PROJECT SAPIENS – “Here We Are”

    
Share Button

PROJECT SAPIENS...Here We Are..Cover(Self-released) 2018.
EP CD/digital
Progressive metal/hard rock – DENMARK

Iz Kopenhagena, Danska dolazi sastav naziva Project Sapiens kojeg čini dvojac – Mads Rahbaek zadužen za vokalne linije i multiinstrumentalista, programer i glavni autor Poul Jakobsen.

Nedavno su u sopstvenoj režiji objavili EP sa pet songova, radnog naziva “Here We Are”. Predstavili su se kao akt čija je muzika na terenu progressive metala, kojeg kombinuju sa hard rockom i raznim emo i crossover varijantama. Tekstovi su im inspirisani  temama koje obuhvataju stanja ljudskih emocija, istorijske događaje, kao i tehnološke promene koje utiču na stvaranje drugačije svesti kod savremenog čoveka. Songovi su im ujednačeni, a doza agresije koja postoji najviše u tretiranju tkzv. “screamo” vokala, kao i u samom načinu interpretacije, je u dobroj meri tehnički jasno stilizovana i polirana.
Produkcija songova je urađena u skladu sa “zakonitostima” vremena, a za nju su bili zaduženi Poul Jakobsen i Dominik Halka.
Project Sapiens su na uvid javnosti ponudili intersantan i ozbiljan materijal, kojim su u ovoj fazi otkrili svoje potencijale i mogućnosti.


 

English:

Out of Copenhagen, Denmark comes a band Project Sapiens, which consists of: vocalist Mads Rahbaek   and multi-instrumentalist, programmer and lead author Poul Jakobsen.

Project Sapiens..FlyerRecently they released EP with five songs in, entitled “Here We Are”. They presented themselves as an act whose music is on the field of progressive metal, which they combine with hard rock and various emo and crossover variants as well. The lyrics are inspired by themes that cover the state of human emotions, historical events, and technological changes that influence the creation of a different consciousness with on contemporary man. Their songs posses the dose of aggression that is most common in treating so called the “screamo” vocalisation, as well as in the very mode of interpretation, is technically well-styled and polished to a great extent.

Production of the songs was done in accordance with the “laws” of the nowadays standards, and Poul Jakobsen and Dominik Halka were in charge of it.
Project Sapiens offered interesant and serious material to the public, which at this stage revealed their potentials and possibilities.

facebook.com/projectsapiens