ZVONCEKOVA BILJEŽNICA – “Gavrilov princip”

    
Share Button

ZVONCEKOVA BILJEZNICA..Gavrilov princip...CDCover(Neprijatelj prelazi rijeku) 2018. reizdanje
CD/digital
Post punk/alter rock – SERBIA

“Gavrilov princip” album Tozze Rabasse i njegove Zvoncekove Bilježnice, u vreme kada je prvobitno objavljen, predstavljao je u izražajnom, realizatorskom i dobrim delom u konceptualnom smislu, prekretnicu u dotadašnjoj diskografiji grupe. Album je izašao 1998-e godine, a po mišljenju brojnih analitičara iz onog vremena, sa razlogom je smatran do tada najubedljivijim ostvarenjem benda, kao i izdanjem koje je te 1998-e godine na domaćoj sceni kada je reč o kreativnim i idejno svežim ostvarenjima, po mnogo čemu obeležilo tu diskografsku sezonu.

Dvadeset godina kasnije, “Gavrilov princip” u tehnički obrađenoj i remasterizovanoj varijanti je ponovo tu pred očima javnosti, potvrđujući da je koncept kojeg su ponudili Tozza Rabassa, Vuja i ekipa saradnika i danas jednako svež, aktuelan, jasan i bez sumnje vizionarski precizan. Mudro tekstualno “uvijene” ali neskriveno jasne socijalne i političke teme, u sviračkom smislu proširene su kroz jednu do tada manje primetnu “fusion” varijantu, koja je izvođački predstavljala određeni eksperiment, ali pokazaće se uspešno postavljen i odrađen.”Gavrilov princip” iako to nije bio prevashodni cilj autora, predstavljao je u dobroj meri neku vrstu konceptualnog albuma, čija poruke sličnim intezitetom i nabojem “vibriraju” od prve do poslednje 11-te pesme.
Svežina ideja, jasna svest autora o trenutku, mestu i socialno-političkoj percepciji iz onog vremena jasno se prelivaju u sadašnje i nema sumnje da je “Gavrilov princip” album kojem dvodecenijska distanca ni najmanje ne oduzima od aktuelnosti. Čak šta više i danas muzika i poruka kojeg su nosilo songovi sa albuma, ne gube na kvalitetu, vrednosti i ubedljivosti.

facebook.com/zvoncekovabiljeznica