“You Never Knew My Mind” posthumni snimak Chris Cornella

    
Share Button

Chris Cornell..Picture“You Never Knew My Mind”, poslednji snimak na kojem se čuje Chris Cornell-ov glas i interpretacija, naći če se na albumu “Johnny Cash : Forever Words”. Izdanje će se pojaviti u katalogu “Legacy Recordsa” / “Menarta”, a na tržištu će biti od 6. aprila 2018-e godine.

Na pomenutom izdanju će biti ukupno 16 songova, urađenih prema do sada neobjavljenoj poeziji, stihovima, pismima Johnny Casha, a pored Chris Cornella, na snimcima se pojavljuju i sledeći izvođači :
Brad Paisley, John Mellencamp, Elvis Costello,Rosanne Cash, Kriss Kristofferson i Willie Nelson, Allison Kraus & Union Station….

menart.rs