“Beat It” Michael Jacksona, novi video i eksplozivno izvođenje Zvjezdana Ružića!

    
Share Button

Zvjezdan Ružić je muzičar sa stažom od 23 godine, i tokom pomenutog perioda sarađivao je sa brojnim hrvatskim i internacionalnim izvođačima. Njegova uloga kao autora i instrumentaliste, kako sam kaže je da stalno istražuje nove izvođačke mogućnosti, pronalazi nova umetnička rešenja, i samim tim upoznaje na što je moguće relevantniji način artističku stranu svoje ličnosti.

 

On je prevashodno pianista, koji je kreirao instrument nazvavši ga – PIANOTRON. A pianotron se sastoji od nekog oblika kombinacije klavira , melotrona i pedala, koje ritmički iniciraju kreativnu širinu ovog instrumentaliste, čije muzičko poznavanje oblasti i formi za koje je zaintersovan i koje priređuje – nije malo. Uostalom poslušajte, kako zvuči “Beat It” u njegovoj kreaciji, i “prostrujite” kroz njegov site, ali i obavezno poslušajte  druge radove koji su dostupni..

 

 

 

pianotron.com