“Death And Rebirth”… konceptualni album KATANE, od 20. marta 2019.u slobodnoj ponudi!

    
Share Button

Ana Katić, beogradska umetnica i klasično obrazovana violinistkinja, deluje pod umetničkim imenom – Katana, a 20.marta 2019. na svojoj “bandcamp” strani postavila je muziku za album naslovljen “Death And Rebirth”.

Na izdanju se nalazi 7 songova/tema,koje kako umetnica kaže predstavljaju neko njeno viđenje neofolk moderne bajke. Sama muzika je konceptualno i aranžmenski složena, a takođe potvrđuje primereno obrazovanje i autorsku potkovanost/rafiniranost pomenute Katane..

 

facebook.com/KatanaAK