DISCO OCCULTO – “Disco Occulto”

    
Share Button

disco-occulto-ep-cover(Self-released) 2016.
EP
Download
Wurst stoner/drone/alter rock/crossover – CROATIA

 

Iz Zagreba dolazi sastav naziva Disco Occulto koji deluje u formaciji kvarteta, a čine ga : Vjeran -gitara, Darjan – vokal/gitara, Matko -bubnjevi i Leo -bas. Nedavno su realizovali EP sa 4 numere naziva : “Home”, “All Cause Of You”, “Get Closer” i “Say Something”, a on se može preuzeti sa njihove bandcamp strane.

Disco Occulto su nesumnjivo zanimljiv akt. Ponudili su ozbiljna autorska rešenja svojih songova koje izvode na engleskom jeziku, a sam materijal predstavlja kombinaciju više elemenata kao što su : stoner, drone, alter rock. Ipak izraženiji naglasak generalno uzevši orijentisan je ka samoj atmosferičnosti pesama, i jednoj vrlo tipičnoj motorici, pa i psihologiji, koje one sobom vuku. Uočava se složenija aranžmanska struktura ponuđenih songova, koji takođe poseduju  ne malu dozu melodičnosti.

disco-occulto-band-pictureČeste promene ritmova takođe su karakteristika njihovog izvođačkog razmišljanja, ali pomenuta vrlo naglašena atmosferičnost, predstavlja onu vodeću za sada izraženiju karakternu osobinu, koja relevantno oslikava način plasiranja autorskih ideja.

Rekao bih da je to za sam početak sasvim dovoljno da se predstave kao akt koji ima šta da kaže, a kako će se stvari odvijati, vreme će ponuditi neka od brojnih odgovora.

facebook.com/discoocculto

discoocculto.bandcamp.com/releases