GRAND SLAM – “Waiting For Tomorrow”

    
Share Button

(Self – released) 2014.
EP CD – Melodic rock/AOR –  SWEDEN

GRAND SLAM..Waiting For Tomorrow..EP CDCoverOut of Malmoe, Sweden comes a band Grand Slam,who’s story started out in 2008 year. A group are consists of 6 members, and ” Waiting For Tomorrow” is their actual 3 track EP.  A names of the songs are : ” Get High”, ” Don’ t Leave” and “s/t” Waiting For Tomorrow”. A Swedish fellows on its example confirm that in their country really exist too many fine melodic rock/AOR acts. All of present songs posses a nice melodic lines, refine arrangements works, as same as certain playings. Swedish sextet ” looks ” like a winning team, and its EP satisfies in all aspects. Nice works and 3 repeatable and radio friendly songs for different tastes..Recomandable…


Iz švedskog grada Malmea dolazi sastav Grand Slam, čiji počeci datiraju u 2008-oj
godini. Deluju u postavi sexteta, a grupu čine muzičari koji znaju šta hoće, kao i kakve su im mogućnosti. Njihov aktuelni EP sadrži 3 songa, sledećih naziva: “Get High”, “Don’ t Leave” i naslovnu “Waiting For Tomorrow”. Preko vlastitog primera potvrđuju kako je ova skandinavska zemlja poslednjih godina rasadnik sjajnih melodic rock/AOR aktova. Songovi sa kojima su se predstavili obiluju bogatim melodijskim pasažima, koloritnim aranžmanskim rešenjima, modernom produkcijom kao i preciznim sviračkim izletima. Prisutan materijal apsolutno zadovoljava iz svih uglova, a pesme su ne samo žanrovski pripremljenom, već i prosečnom slušalačkom uhu prijemčive i prilagodljive. Takođe materijal benda je zahvalan za radijska emitovanja. “Waiting For Tomorrow” je ubedljiv diskografski iskorak, koji u potpunosti ispunjava očekivanja grupe, ali i potencijalne slušalačke armije..

C/o:
www.grandslamsweden.com